Przetargi

Zarząd Stadniny Koni "Pępowo" zaprasza do udziału w przetargu nieogranioczonym na budowę systemu pozyskiwania mleka w oborze na fermie krów w Pępowie (karuzela na 60 stanowisk wraz z pełnym wyposażeniem). Zapraszamy do zapoznania ze szczegółami, oraz do pobrania plików.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na budowę systemu pozyskiwania mleka w oborze na fermie krów w Pępowie
(karuzela na 60 stanowisk wraz z pełnym wyposażeniem )

PRZETARG NIEOGRANICZONY
nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolewie
Gogolewo 71 63-840 Krobia tel. 65 571 25 42/43


II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA .
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 20 października 2017 r.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynków fermy krów w Pępowie w karuzelę 60 stanowisk, wyposażenie poczekalni, wyposażenie obory izolatki i łącznika przepędowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kompletem dokumentacji do pobrania ze strony internetowej http://www.stadninapepowo.com w zakładce informacje  przetargi.


IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 23.02.2017 r. do godz.15:00
2. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest Zastępca Dyrektora Spółki Leszek Plewa .


V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o z siedzibą w Gogolewie ,Gogolewo 71, 63-840 Krobia – w sekretariacie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 12:00
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona komisyjnego otwarcia ofert bez udziału Wykonawców.

Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia i dowolnego wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Gogolewo, 07.02.2017 r.

Pliki do pobrania:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia.
3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.
4. Załącznik nr 3 - formularz oświadczenia.
5. Załącznik nr 4 - wykaz zrealizowanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat.
6. Załącznik nr 5 - harmonogram rzeczowo-finansowy.
7. Załącznik nr 6 - wzór umowy.
8. Rysunek nr 1 - rzut przyziemia hali udojowej.
9. Rysunek nr 2 - rzut przyziemia obory.
10. Rysunek nr 3 - mapa do celów projektowych.
11. Rysunek nr 4 - rzut obory.
12. Rysunek nr 5 - poczekalnia i udojnia.
13. Mapa dokumentacyjna Pępowo.
14. Mapa lokalizacji otworów Pępowo.
15. Opinia geotechniczna.
16. Karty dokumentacyjne otworów.
17. Parametry geotechniczne gruntów.
18. Przekroje geotechniczne.

komunikat
Pytania oferentów i odpowiedzi do przetargu:
stad170215 01

stad170215 02


stad170217 01
stad170217 02
stad170217 03

stad170217 04
stad170217 05

stad170217 06

stad170217 07

stad170222 01
stad170222 02
stad170222 03

stad170222 04
stad170222 05

stad170223 01

stad170223 02

stad170224 01
stad170224 02
stad170224 03

stad170224 04
stad170224 05

stad170224 10
stad170224 11
stad170224 12
stad170224 13

stad170224 14
stad170224 15

Produkcja mleka

produkcja mleka

Od wielu lat oferujemy również najwyższej jakości niezwykle zdrowe i bogate w naturalne minerały i witaminy oraz wysokiej jakości białko - mleko krowie...

Czytaj więcej...

Napisz do nas

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, chcą skorzystać z naszej oferty lub też chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o naszej Stadninie zachęcamy do kontaktu z nami!

Napisz do nas

Statystyka

Odsłon artykułów:
117805