Stadnina Koni "Pępowo" została laureatem X edycji konkursu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Statuetki przyznawane przez NSZZ Solidarność wręczył osobiście Prezydent RP. Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółami.

W sumie wyróżniono 27 Pracodawców wśród których znalazł się Prezes Stadniny Koni "Pępowo" - Paweł Baraniak. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim, w której wzięli również udział Witold Strobel, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Andrzej Sutkowski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.  Certyfikat jest wyrazem uznania dla zakładów pracy, w których realizowane jest prawo do zrzeszania się związków zawodowych, a wartością nadrzędną jest poszanowanie praw i godności pracowników.

 

 stad180227 03

stad180227 09

stad180227 08

stad180217 10

stad180227 05

stad180227 06

stad180227 04

stad180227 01